Je absolventkou vyšší odborné zdravotní školy, oboru ženská sestra, a bakalářského studia na Filozofické fakultě UK, oboru andragogika a personální řízení. Po studiu na zdravotní škole pracovala na gynekologicko-porodnické klinice VFN jako porodní asistentka. Dalším pracovním působištěm byla psychosomatická ambulance v ÚPMD.

Na posledním pracovišti se věnovala péči o těhotné, gynekologické pacientky a spoluorganizovala a lektorovala doškolovací kurzy pro nelékařské zdravotní pracovníky.

Pracuje u nás od září 2018.