Promovala na lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze Motole v roce 1996. Praxi získala v nemocnici Kralupy N. Vltavou a v nemocnicích sv. Karla Boromejského pod Petřínem a Thomayerově nemocnici v Praze. V roce 2000 atestovala z vnitřního lékařství, a v roce 2002 v oboru všeobecné lékařství. Působila jako asistentka všeobecné praxe v Praze Karlíně u doc. Seiferta (2002-2009).

Od r. 2005 do r. 2015 přednášela na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy na katedře všeobecného lékařství, a dále v rámci postgraduálních kurzů pro všeobecné lékaře. V současné době se podílí na přípravě dvou kapitol publikace Všeobecné praktické lékařství pro anglicky mluvící studenty.

Od ledna 2010 kompletně renovovala prostory pro soukromou praxi v Dejvicích, kterou otevřela 1.9.2010.

Je členkou společnosti všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, České společnosti paliativní medicíny a psychosomatické společnosti ČLS JEP. Je také držitelkou Diplomu celoživotního vzdělávání České lékařské komory.

MUDr. Youngová má v současné době plný stav a neregistruje nové pacienty.