Vystudovala všeobecné lékařství na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Motole. Za studií se zapojila do výzkumné činnosti poruch paměti a demence na Neurologické klinice FN Motol. Absolvovala zahraniční stáž na Gynekologicko-porodnické klinice Hadassah Medical Center v Izraeli.

Během studia několik let pracovala ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv v oddělení farmakovigilance, kde se věnovala zpracovávání dat aktuálního výskytu nežádoucích účinků léčiv.

Po promoci v roce 2015 nastoupila jako sekundární lékařka na interní oddělení Oblastní nemocnice Příbram. Tato praxe jí přinesla mnoho cenných zkušeností a po změně zařazení do specializačního programu Všeobecné praktické lékařství zde pokračovala jako lékař nočních a víkendových služeb.

Atestaci ze Všeobecného praktického lékařství složila v červnu 2019.

Členkou našeho týmu je od září 2020.