Vystudoval všeobecné lékařství na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V průběhu studia pracoval jako lektor kurzů první pomoci pro Český červený kříž.

Po ukončení studia v roce 2018 se přestěhoval do Velké Británie. Tam sbíral zkušenosti v rámci Foundation programu, díky kterému měl možnost pracovat jako sekundární lékař na odděleních různých specializací – všeobecném interním oddělení, akutním příjmovém oddělení, pohotovosti, geriatrii, iktové jednotce, ortopedii a traumatologii.

Po návratu do Česka působil jako internista na interní klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Momentálně je zařazen do specializačního vzdělání v oboru Všeobecné praktické lékařství. Do našeho týmu nastoupil v březnu 2021.

Hovoří česky, polsky a anglicky.