MUDr. Klára ŠťastnáVystudovala všeobecné lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni. Během studia stážovala mimo jiné v St. Anna Hospital v bulharském hlavním městě Sofii a v rámci programu Erasmus na Universidad Miguel Hernández ve Španělsku.

Promovala v roce 2015, poté byla 13 měsíců zaměstnána v ordinaci praktického lékaře společnosti MediClinic, během kterých absolvovala také některé nemocniční odborné stáže. Od března 2017 pracovala jako internistka v Nemocnici Slaný, kde v červnu 2018 dokončila interní kmen.

Kromě standardního interního oddělení pracovala také na jednotce intenzivní a metabolické péče, urgentním příjmu a v roce 2020 i na covidovém oddělení. Od roku 2018 nadále působí v angiologické (cévní) ambulanci Nemocnice Slaný.

Mluví anglicky a španělsky.

Klára Lazarchick je aktuálně na mateřské dovolené.