Promovala v roce 2010 na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze ve FN Motol, kde v průběhu studia pracovala jako odborná ošetřovatelka na Dětské kardiologii (2008-2010). V roce 2008 absolvovala stáž na oddělení Preventivní kardiologie Charing Cross Hospital v Londýně.

Po promoci byla zařazena do specializačního vzdělávání Všeobecné praktické lékařství a zaměstnána jako praktický lékař v Ordinaci MUDr. Muchy (2010-2015), kde absolvovala předatestační přípravu (včetně nemocniční praxe – interní oddělení Nemocnice Na Františku, chirurgické oddělení FN Motol a další kratší stáže na ostatních odděleních).

V letech 2010 až 2013 docházela na kliniku Medicover, kde se věnovala zejména pracovnímu lékařství. Od roku 2011 do roku 2013 pravidelně sloužila noční služby na příjmové ambulanci na Interním oddělení Nemocnice v Berouně. V roce 2012 absolvovala v rámci evropského výměnného programu Vasco da Gama Movement zahraniční stáž v ordinaci praktického lékaře v Portugalsku. V roce 2013 atestovala v oboru Všeobecné praktické lékařství.

Je členkou Společnosti všeobecného lékařství a České psychosomatické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, dále členkou sdružení Mladí praktici. Pokračuje ve svém vzdělávání účastí na seminářích v oboru všeobecné praktické lékařství a v oboru psychosomatika. Hovoří anglicky a německy, a pracuje u nás od července 2015.

MUDr. Štěpánková Tůmová je od 15. 10. 2019 na mateřské dovolené.