Nastoupil po studiu všeobecného lékařství na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze na kliniku Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ve Fakultní nemocnici Motol, kde dva roky pracoval na pozici sekundárního lékaře. Práce na této klinice mu přinesla cenné zkušenosti v řešení urgentních stavů u těžce nemocných pacientů a důležité informace o managementu a chodu největšího zdravotního zařízení v ČR.

Poté rok pracoval jako sekundární lékař na interním oddělení Nemocnice Říčany.

Ondřej je členem našeho týmu od ledna 2019.