Promovala na 1 LF UK 1995, I. Atestace z psychiatrie v roce 1998, Ministerstvem zdravotnictví aktualizovaná specializovaná způsobilost v oboru získána v roce 2007, licence ČLK pro výkon soukromé lékařské praxe a poskytování poradenských služeb v oboru psychiatrie v roce 2008, funkční specializace v systematické psychoterapii v roce 2009.

Absolvovala dlouhodobé výcviky ve skupinové dynamické psychoterapii a PBSP terapii, (více o metodě např. na www.pbsp.cz, www.pbsp.com ,) výcvik v práci s tělem, řadu krátkodobějších seminářů zaměřených převážně na práci s traumatem. Řadu let profesního života strávila na krizových centrech (RIAPS, CKI) v roli ambulantní psychiatričky a terapeutky a jako vedoucí lůžkového oddělení. Kromě toho nějaký čas v PL Kosmonosy a na poliklinice Budějovická. V současné době pracuje v soukromé praxi poradenství a psychoterapie v Praze a v pohotovostních službách CKI, příležitostně pořádá semináře PBSP terapie pro profesionály v pomáhajících profesích a laickou veřejnost.

Je členkou České lékařské společnosti J. E. Purkyně a PBSP asociace. Pracuje s dospělými pacienty a klienty.