Převážná část péče, již našim pacientům poskytujeme, je hrazena z jejich veřejného zdravotního pojištění. U mnoha našich pacientů nicméně čas od času dochází k situaci, že je jejich zdravotní pojištění po krátký čas neplatné, např. důsledkem změny zaměstnání, a to i navzdory faktu, že jsou v daný čas stále držiteli průkazu pojištěnce, jenž se zdá naznačovat, že je jejich pojištění platné.

Držení těchto průkazů nám bohužel neposkytuje žádnou záruku, že je Vaše zdravotní pojištění v danou chvíli skutečně platné a že nám náklady na péči budou uhrazeny, tzn. i přesto, že se prokážete průkazem pojištěnce, tak v případě, že Vaše pojištění není aktuálně platné, nemůžeme od pojišťovny obdržet úhradu za Vám poskytnutou péči. Při ověřování aktuálního stavu pojištění našich pacientů tudíž musíme spoléhat především na on-line systém poskytovaný českými zdravotními pojišťovnami. Zobrazuje-li se ke dni ošetření stav Vašeho pojištění jako neplatný, musíte své ošetření uhradit ve výši odpovídající našim cenám pro pacienty samoplátce. Toto se vztahuje jak na ceny u nás v ordinaci tak na ceny za laboratorní vyšetření (krve apod.).

Prosíme Vás, abyste měli pochopení pro to, že spoléháme přednostně na tento on-line systém. Je sice možné telefonicky kontaktovat příslušnou zdravotní pojišťovnu, abychom získali potřebné informace ohledně stavu pojištění pacienta v plném rozsahu, tato činnost však může být časově poměrně náročná a obzvláště v akutních ordinačních hodinách není vždy možná. V případě, že jako pacient rozporujete informaci ohledně stavu pojištění získanou prostřednictvím on-line systému a nejsme v danou chvíli schopni stav pojištění telefonicky ověřit u Vaší zdravotní pojišťovny, pak (a) Vám dáme vytištěné údaje, které se v danou chvíli v on-line systému zobrazují a (b) budeme se telefonicky informovat u Vaší zdravotní pojišťovny a dáme Vám vědět výsledek do dvou pracovních dní.

V případě, že pojišťovna změní stav Vašeho pojištění zpětně a ukáže se tedy, že jste v daný den byli ve skutečnosti pojištěni, či pokud vyjde najevo, že informace, již jsme obdrželi prostřednictvím on-line systému, byla nepřesná, a my si tedy můžeme nárokovat úhradu u zdravotní pojišťovny, vrátíme Vám vynaloženou částku neprodleně a v plné výši a to buď v hotovosti (převzetí osobně v ordinaci) či prostřednictvím bankovního převodu na český bankovní účet.

Tato politika se vztahuje pouze na platby u nás, včetně plateb pro laboratoř, kam zasíláme vzorky pacientů. Veškeré úhrady jiným subjektům (např. za léky či lékařským specialistům) vynaložené v době bez platného zdravotního pojištění Vám nejspíše nebudou vráceny.

Omlouváme se za nepříjemnosti, jež toto opatření případně způsobí, a velice Vám děkujeme za pochopení.

Timothy J. L. Young
jednatel