Naše ordinace poskytuje tyto lékařské služby pro pacienty:

Ke zpříjemnění a zefektivnění času stráveného v čekárně nabízíme dětský koutek a wifi zdarma.

Nemůžeme ošetřit pacienty, kteří nemluví česky, slovensky ani anglicky, resp.pouze v případě, že přijdou v doprovodu tlumočníka, který je kompetentní tlumočit mezi jazykem pacienta a češtinou.

Naše služby jsou primárně pro naše registrované pacienty a vyhrazujeme právo neošetřovat neregistrované pacienty, kteří mají dostupného registrujícího lékaře (např. na území hl. m. Prahy).

Poskytovatel zdravotních služeb společnost MUDr. Youngová & spol., s.r.o. nepožaduje od pacientů písemný informovaný souhlas u žádné jím poskytované zdravotní služby, s výjimkou případů, které stanoví zákon (například souhlas s odběrem krve na testování HIV), v souladu s §34 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů.

Poskytovatel zdravotních služeb společnost MUDr. Youngová & spol., s.r.o.  nenabízí žádné zdravotní výkony, u kterých by byla možnost ekonomicky náročnější varianty ve smyslu §13 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhrazujeme si právo odmítnout registraci pacienta v souladu s §48 Zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.