V ordinaci očkujeme proti těmto nemocem:

Tetanus

Přeočkování u dospělých pacientů se provádí vždy po 10-15 letech (do 60 let věku 1 x 15 let, nad 60 let 1 x 10 let - ve starším věku je nižší tvorba protilátek). Injekce se aplikuje do svalu, např. do oblasti hýždě. 

Při nedodržení 15-ti leté lhůty je nutné provádět znovu kompletní očkovací schéma třemi dávkami vakcíny, lze zkontrolovat protilátky proti tetanu, ale vyšetření znamená vyšší náklady.

V některých situacích, jako při krvavých poraněních, se zvažuje přeočkování dříve než za 15 let. Poraďte se s lékařem.

Vakcína je k dispozici přímo v ordinaci a je hrazena pojišťovnou.

Žloutenka typu A

Aplikuje se  do svalu, nejčastěji do ramene.

Očkovací schéma: Po úvodní dávce se aplikuje druhá dávka za 6-18 měsíců

Po první dávce trvá ochrana alespoň jeden rok, po přeočkování nejméně 20 let, ale pravděpodobně i celý život.

Vakcína je k dispozici přímo v ordinaci.

Očkování se provádí za úhradu. O aktuální ceně se informujte v ordinaci. 

Žloutenka typu B

Aplikuje se  do svalu, nejčastěji do ramene.

Očkovací schéma: Po úvodní dávce se aplikuje druhá dávka za jeden měsíc, třetí dávka za 6 měsíců

Imunita vzniká již po prvních dvou dávkách na minimálně 10 měsíců. Po třetí dávce je celoživotní. 

K dispozici v ordinaci je kombinovaná vakcína (žloutenka A+B) nebo samostatná vakcína. Očkování se provádí za úhradu. O aktuální ceně se informujte v ordinaci.   

Žloutenka typu A+B

Aplikuje se  do svalu, nejčastěji do ramene.

Očkovací schéma: Po úvodní dávce se aplikuje druhá dávka za jeden měsíc, třetí dávka za 6 měsíců

Imunita vzniká již po prvních dvou dávkách na minimálně 10 měsíců, po třetí dávce u žloutenky A nejméně na 20 let a u žloutenky B celoživotně.

Vakcína je k dispozici přímo v ordinaci .

Očkování se provádí za úhradu. O aktuální ceně se informujte v ordinaci.   

Klíšťová meningoencefalitida

Aplikuje se  do svalu, nejčastěji do ramene.

Očkovací schéma: Po úvodní dávce se podává 2.dávka za 1-3 měsíce,  třetí dávka se aplikuje za 9-12 měsíců.

Již po 14 dnech od 2. dávky má 9-99 % lidí ochranný titr protilátek.
Ochranný účinek trvá 3 – 5 let, pak je nutný booster – přeočkování jednou dávkou (do 60 let věku stačí 1 x za 5 let, nad 60 let 1 x za 3 roky, ve starším věku je nižší tvorba protilátek)

Očkovat se může celý rok, ale nejvhodnější období je podzim, zima.

Vakcína je k dispozici přímo v ordinaci.

Očkování se provádí za úhradu. O aktuální ceně se informujte v ordinaci.   

Chřipka

Očkuje se každoročně, vakcínou podle typu očekávaného původce.

Očková se zahajuje většinou v říjnu a obvykle se provádí do ledna.

Aplikuje se do svalu, nejlépe do ramene.

U pacientů s vybranými chorobami a nad 65 let vakcínu hradí pojišťovny s doplatkem přibližně do 50,- Kč. Ostatní pacienti, kteří mají zájem o očkování si vakcínu hradí sami.

Z veřejného pojištění je očkování hrazeno u pacientů s nemocemi:

 • Onemocnění průdušek a plic
 • Srdeční onemocnění
 • Chronické onemocnění ledvin
 • Cukrovka
 • Cystická fibróza
 • Defekty imunity včetně HIV, léčby cytostatiky při nádorovém onemocnění, i u pacientů při léčbě zářením nebo kortikoterapii

Vakcína je každý rok k dispozici přímo v ordinaci.

Doporučujeme očkování proti chřipce všem pacientům, kteří nechtějí být zaskočeni akutním onemocněním v nejméně vhodnou chvíli.

Další možnosti očkování na vyžádání

Tyfus

Aplikace do svalu. Stačí jedna dávka.

Doporučuje se u cestovatelů při cestách do Afriky a na indický subkontinent, zvláště u osob dlouhodobě cestujících

Injekce chrání 3 roky

Není k dispozici v ambulanci, ale pacientovi lze napsat recept. Pacient si vakcínu vyzvedne v lékárně a očkování se provede v ordinaci.

Poliomyelitis

Aplikace do svalu, stačí jedna dávka, doporučuje se u osob starších 30 let

Většinou žádaná u cestovatelů při cestách do Asie - Indie, rovníkové Afriky

Injekce chrání 10 let

Není k dispozici v ambulanci, ale pacientovi lze napsat recept. Pacient si vakcínu vyzvedne v lékárně a očkování se provede v ordinaci.

Záškrt

Aplikace do svalu, stačí jedna dávka, doporučuje se u osob starších 45 let, cestujících do postižených oblastí (Rusko)

Injekce chrání 10 let

Není k dispozici v ambulanci, ale pacientovi lze napsat recept. Pacient si vakcínu vyzvedne v lékárně a očkování se provede v ordinaci.

Meningokokové infekce

Očkování je povinné u poutníku do Mekky a Mediny a to tetravalentní vakcínou (N. meningitis typ A, C, Y, W-135) vakcína se jmenuje MENOMUNE

Aplikace do svalu nebo pod kůži

Jedná dávka chrání 3 roky

Při cestě do subsaharské Afriky , jižní Asie, Mongolska, Nepálu je doporučená vakcína proti N.meningitis typu A+C

Aplikace do svalu nebo pod kůži

Není k dispozici v ambulanci, ale pacientovi lze napsat recept. Pacient si vakcínu vyzvedne v lékárně a očkování se provede v ordinaci.

Pneumokok

23 valentní vakcína pro dospělé

Doporučené skupiny pacientů pro očkování

 • Osoby exponované této  nákaze na pracovišti (domovy důchodců)
 • Pacienti po odstranění sleziny a při nefunkční slezině
 • Pacienti s chronickým selháváním ledvin
 • Pacienti se závažnou poruchou imunity (včetně HIV v jakémkoliv stádiu)
 • Pacienti s chronickým srdečním onemocněním
 • Pacienti s chronickým jaterním onemocněním včetně cirhózy
 • Pacienti s cukrovkou
Není k dispozici v ambulanci, ale pacientovi lze napsat recept. Pacient si vakcínu vyzvedne v lékárně a očkování se provede v ordinaci.

Další informace o očkování můžete získat například na webové adrese www.vakciny.net