Je vystudovaným zdravotnickým záchranářem. Pracoval také jako operátor zdravotnické linky ve společnosti TeamPrevent Santé, kde si oblíbil řešení zdravotnických problémů s klienty po telefonu.

Petr má rovněž zkušenosti coby zdravotnický záchranář na lůžkových odděleních (Nemocnice Na Františku, Vršovická zdravotní a.s.).

Rád konverzuje v angličtině a nabíjí jej práce, kde může vidět prokazatelné výsledky. Mezi jeho koníčky patří plavání i sport obecně a četba dobrodružných knih.

Členem našeho týmu je od prosince 2018.