Zájemce prosíme, aby si nejdříve vytvořili přístup v systému sestraemmy.cz a poslali nám požadavek "Registrace".

Jakmile na Vás přijde řada, zašleme Vám fomuláře k vyplnění předem a pak výzvu k objednání se na registrační prohlídku. Můžete si poté vybrat lékaře a vyhovující termín on-line. Čekací doba na registraci se v současné době pohybuje v řádů měsíců, prosíme Vás proto o trpělivost.

Založení účtu a odeslání požadavku v Emmy není totéž jako registrace, naším registrovaným pacientem se stáváte až po absolvování registrační prohlídky u lékaře a po podpisu registračního lístku.