ordinace praktického lékaře pro dospělé společnosti MUDr. Youngová & spol., s.r.o.

 

Porušení vnitřního řádu má důsledky. V případě opakovaného anebo závažného porušení tohoto vnitřního řádu můžeme Vaši péči oprávněně ukončit na základě ustanovení § 48 odst. 2 (d) zákona č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. V případě ukončení Vaší péče z důvodu porušení vnitřního řádu Vám dáme písemné vyrozumění s uvedením důvodů pro tento krok, v souladu s §48 odst. 5 stejného předpisu.

 

 1. Ctíme práva pacientů. Pokud máte nějaký námět, stížnost či problém, můžete jej popsat a vhodit do schránky stížnosti a námětů vedle vstupních dveří nebo lépe napsat email na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., případně si vyžádat osobní či telefonickou konzultaci s manažerem ordinace (kontaktní údaje jsou k dispozici na recepci).

 2. Při vstupu do ordinace automaticky předkládejte zdravotní průkaz pojištěnce. Můžeme požadovat, abyste prokázal/a svou totožnost platným dokladem s Vaší fotografií (občanský průkaz, pas, povolení k pobytu). V opačném případě může být Vaše návštěva u lékaře odmítnuta.

  Při jakékoliv změně pojišťovny, jména, adresy bydliště, čísla telefonu, mailu, zaměstnavatele, hlaste tyto změny bezodkladně.

  Pokud po přihlášení u recepce musíte odejít z čekárny před vyšetřením, upozorněte prosím recepční, ať víme, kde jste.

 3. Dodržujte datum a čas objednání. V případě, že zjistíte, že se nebudete moci dostavit včas na objednávku, zavolejte, zanechte hlasovou zprávu nebo nás informujte přes aplikaci sestra Emmy (preferovaná varianta). Jak víte, naše ordinace je plně vytížená a Váš termín velmi rychle a rád využije někdo jiný.

  • V případě, že se bez omluvy nedostavíte na objednaný termín (ať k lékaři nebo k sestře) nebo zrušíte termín méně než 24 hodin dopředu bez závažného důvodu, nebudete se moci objednat telefonicky ani přes internetový portál, dokud si nejprve nepřijdete sjednat objednávku osobně.
  • V případě, že k tomu dojde třikrát v průběhu dvanácti po sobě jdoucích měsíců, budeme po Vás požadovat zálohu 1000 Kč, abyste se mohli znovu objednávat. Záloha propadne v případě, že se opět bez omluvy nedostavíte nebo termín objednávky zrušíte méně než 24h dopředu. Vrátíme Vám ji na vyzvání v případě, že se k nám už nebudete chtít dále objednávat.
  • V případě, že dorazíte na objednaný termín s více než 5 minutovým zpožděním, může být Vaše návštěva u lékaře přeložena nebo odmítnuta, aby nedošlo k narušení časů objednání ostatních pacientů. Doporučujeme proto ponechat si dostatečnou časovou rezervu.
 1. Na veškeré prohlídky akutní i neakutní, potvrzení či jinou administrativu je nutné se předem objednat. Nic z uvedeného není možné provádět bez objednání. Prosíme o napsání požadavku přes aplikaci sestra Emmy (sestraemmy.cz/young-co), totéž platí pro účastníky programu rozšířených služeb, kteří mohou využít hodiny mimo smluvní ordinační dobu pro tyto účely pouze na základě objednávky. Nenechávejte proto, prosíme, tyto záležitosti na poslední chvíli (samozřejmě neplatí pro akutní nemoc). Doba pro objednání může být jeden, ale také dva a více týdnů (v závislosti na ročním období a vytíženosti lékařů). Lékař si může navíc před potvrzením vyžádat potřebná doplňující vyšetření. Zejména pokud nechodíte každé dva roky na pravidelné preventivní prohlídky, je třeba s touto možností počítat.

  V případě, že před vstupem do nového zaměstnání potřebujete narychlo provést pracovně-lékařskou prohlídku, je nutné se předem domluvit s lékařem – rozumíme, že tento typ prohlídky často nelze objednat tři týdny dopředu. Totéž platí u prohlídek k předoperačnímu vyšetření – na tento typ prohlídky se můžete objednat osobně nebo přes telefon, nejlépe však přes aplikaci sestra Emmy z důvodů naplánování potřebných vyšetření (laboratoř, EKG). Ze stejných důvodů, prosíme, počítejte s tím, že termín prohlídky bude pravděpodobně k dispozici až nejdříve tři pracovní dny ode dne, kdy prohlídku sjednáte (nenechávejte ji tedy, prosíme, na poslední chvíli!).

  Těhotenskou prohlídku doporučujeme podstoupit až po 20. týdnu těhotenství.

 2. O pořadí pacientů rozhoduje sjednaný termín objednávky u lékaře nebo sestry. V případě potřeby o změně pořadí pacientů rozhoduje lékař, nikoli recepční. Recepční rovněž nemůže ovlivnit náročnost pacientů, a tudíž ani dobu, kterou pacient stráví u lékaře.

 3. Registrovaní pacienti mají přednost před neregistrovanými, pokud nejsou klinické důvody, aby tomu bylo jinak.
 4. Uklízejme po sobě. Naše ordinace disponuje automatem na vodu, vedle kterého je umístěný i koš na odpadky. Veškeré použité kelímky i ostatní odpadky, prosíme, vyhazujte. Třídíme odpad, prosíme, respektujte to. V případě, že nejste schopni kelímek dopít, je možné ho vylít do umyvadla na WC a následně jej vyhodit do koše vedle automatu. Dále je v naší čekárně možné využit dětského koutku. Pokud ho využijete, prosíme ukliďte po sobě před odchodem všechny hračky i knížky na své místo.

 5. V případě obecné povinnosti zakrytí úst a nosu ve zdravotnických zařízeních, ji, prosíme, dodržujte.
 6. Nevoďte děti do ordinace v ranních hodinách, pokud to není nezbytně nutné. Naše ordinace sice disponuje malým dětským koutkem, ale v dopoledních hodinách jsou v čekárně nemocní infekční pacienti a Vaše dítě je tak vystaveno velkému riziku nákazy. Pokud máte možnost, aby Vám dítě někdo pohlídal, prosíme, využijte ji. V případě, že potřebujete přijít i s partnerem a nemáte hlídání, zvažte, zda by nebylo lepší s dítětem počkat někde jinde a v čekárně se prostřídat. Nebereme přednostně pacienty s dětmi.

 7. V čekárně ani v ordinaci netelefonujte. Berte, prosíme, v potaz, že v čekárně sedí nemocní lidé, a Vaše hovory je mohou rušit. Ruší i recepční, která se potřebuje věnovat lidem, kteří přichází nebo volají. V případě, že si potřebujete nutně zatelefonovat, nahlaste to na recepci a odejděte, prosíme, na chodbu, abyste nerušili ostatní.

 8. Nikoho verbálně ani fyzicky nenapadáme, nekřičíme ani nezvedáme hlas. Naše ordinace se v rámci možností snaží všem pacientům maximálně vyhovět a rádi bychom si zachovali přátelské prostředí, jaké zde máme. V případě, že nejste s něčím spokojeni nebo Vás něco rozzlobí a situace se v danou chvíli jeví jako zde neřešitelná, kontaktujte, prosíme, našeho manažera, který Vám pomůže situaci v klidu vyřešit a najít optimální možné východisko. Telefonní číslo je k dostání na recepci.

 9. Jakékoli projevy rasismu či diskriminace jsou pro nás nepřijatelné. Zhruba třetina našich pacientů pochází z jiných zemí než ČR a totéž platí i pro náš tým. Všichni společně utváříme jeden multikulturní tým, a poskytujeme tak zdravotní péči všem pacientům bez rozdílu barvy pleti či národnosti. Jakékoli narážky, ať už ústní či písemné na rasu, etnický původ, národnost, pohlaví, sexuální orientaci, věk, zdravotní postižení, náboženské vyznání, víru či světový názor našich pacientů nebo zaměstnanců, nebudeme tolerovat.

 10. Mluvíme česky a anglicky. Z tohoto důvodu nemůžeme ošetřit pacienty, kteří nemluví česky, slovensky ani anglicky, resp. pouze v případě, že přijdou v doprovodu tlumočníka, který je kompetentní tlumočit mezi jazykem pacienta a češtinou.

 11. Časové možnosti pro jednotlivá ošetření a prohlídky jsou omezené. Dávejte prosím pozor na který typ ošetření či prohlídky se objednáváte. Např. pokud se objednáte na standardní ošetření, nebude obvykle možné provést prohlídku preventivní či k řidičskému průkazu, a to proto, že každá prohlídka s sebou nese jiný čas na sesterně a jiný u lékaře.

  Může také nastat situace, kdy lékař Vás požádá přijít znovu k dořešení Vašich obtíží. Rozumíme, že někdy je potřeba řešit více obtíží najednou, ale lékaři se musí postarat i o další čekající pacienty, abychom předešli velkému časovému skluzu u ostatních. Stává se to výjimečně, ale pokud k takovéto situaci dojde, respektujte, prosíme, lékaře a sjednejte si s ním další termín ošetření.

  Občas se stává, že na termín Vašeho ošetření dorazíte i s partnerem nebo jinou osobou blízkou, která jde s Vámi následně i do ordinace lékaře. Tento postup je úplně v pořádku, avšak pokud bude termín rezervovaný pouze na jednu osobu, tak doprovod, s kterým se dostavíte, nebude lékařem ošetřen.

 12. Vystavování opakovaných receptů. Opakované recepty předepisujeme pacientům s dlouhodobě kompenzovanou nemocí, u nichž je dobře nastavená dlouhodobá léčba a kteří každé dva roky podstoupí řádnou preventivní prohlídku (i u pacientů samoplátců s programem Care+). Ale i v tomto případě je nutné na vyzvání lékaře přijít na kontrolu, většinou po 3-12 měsících dle povahy nemoci a stavu pacienta.

  Další opakované recepty vystavujeme až po této kontrole. Každý požadavek na opakovaný recept schvaluje lékař a je proto nutné počítat s tím, že pokud nežádáte o opakovaný recept v rámci osobního ošetření s lékařem, proces posouzení Vaší žádosti a vystavení receptu trvá typicky dva pracovní dny.

  Samoplátcům bez programu Care+ nejsme bohužel schopni vystavovat opakované recepty distančně.

 13. Souhlas s výkonem. Nepožadujeme písemný souhlas se žádným výkonem prováděným v ordinaci, s výjimkou případů, které stanoví zákon (například souhlas s odběrem krve na testování HIV). Z tohoto důvodu je důležité, abyste vyjádřili svůj nesouhlas ústně, pokud s výkonem nesouhlasíte.

 14. Usilujeme o to, abyste v rámci možností chodili k stejnému lékaři a budeme rádi, pokud k tomu také přispějete, např. při výběru lékaře v rámci objednávání na vyšetření. Nemůžeme zaručit, že pokaždé uvidíte stejného lékaře, ale fungujeme jako ucelený tým, a Vaše zdravotnická dokumentace je přístupná všem lékařům.

 15. Ceník služeb, které nejsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění, najdete na našich internetových stránkách a v čekárně ordinace. Je vaší povinností uhradit cenu za výkon, který nehradí pojišťovna; pokud nevíte, zda a jak je daný výkon zpoplatněn, zeptejte se prosím.

 16. Je zakázáno kouřit a požívat alkohol a jiné návykové látky v prostorách ordinace. Taktéž prosím nevoďte psy (kromě asistenčních psů) ani jiná zvířata do ordinace.

 17. Je zakázáno pořizovat fotografie, video či audio záznamy v ordinaci bez předchozího písemného souhlasu.

 

SOUVISEJÍCÍ INFORMACE

 1. Jsou otázky, které musíme klást. Během vyšetření u lékaře, hlavně při první návštěvě, se lékař obvykle ptá, jestli jste byl někdy v minulosti nemocný, s čím se léčíte, s čím se léčí vaši rodiče. Musí se také zeptat na základní informace ohledně práce, bydlení, rodinných poměrů apod. Typické otázky jsou:

  • jste vdaná / ženatý?
  • máte děti? kolik? kolik je jim let?
  • bydlíte s rodinou nebo sama / sám?
  • bydlíte v rodinném domě, v bytě?
  • pracujete? kde? jaká je vaše pozice? pracujete na směny či v noci?

  Není to proto, že lékař chce vyzvídat citlivé věci o Vás a Vaší rodině, ale protože sociální a pracovní prostředí se může podílet na vašem zdravotním stavu a často jej velmi ovlivnit.

 2. Nemůžeme brát všechny telefony. Telefony nám zvonily průměrně jednou za tři minuty. Sestry se však musí primárně věnovat potřebám pacientů fyzicky přítomných v ordinaci a až poté mohou brát hovory. Proto jsme upravili komunikaci – prostřednictvím aplikace sestra Emmy (sestraemmy.cz/young-co) a hlasu sestry Emmy (na čísle 222 366 166) nám můžete zanechat zprávu během ordinačních hodin. Můžete se také pokusit dovolat přímo (opět na číslo 222 366 166) denně mezi 9-10 h a 14-15 h. Pacientům s programem Care+ je případně k dispozici i telefonní linka a emailová adresa pro přímou komunikaci.
 3. Prostory čekárny jsou monitorované kamerovým systémem se záznamem pro vaši i naši bezpečnost.

 4. Ordinace je výukovým pracovištěm 1. lékařské fakulty UK v Praze, můžete se zde setkat se studenty v době ordinačních hodin. S jejich přítomností v ordinaci při Vašem ošetření však nemusíte souhlasit. Zároveň je akreditovaná k výuce mladých praktických lékařů, a z toho důvodu je třeba počítat s tím, že dochází k pravidelné výměně mladých lékařů po získání atestace.

 5. Pokud se registrujete k jinému praktickému lékaři, Váš nový lékař zažádá o výpis z Vaší zdravotnické dokumentace, který pošleme v termínu do 30 dnů. Samotná zdravotnická dokumentace se ze zákona nepředává.

Všeobecné podmínky pro program rozšířených služeb ordinace praktického lékaře pro dospělé společnosti MUDr. Youngová & spol., s.r.o., verze 1.6 ze dne 29. 3. 2022