Ordinace podporuje následující tři charitativní projekty formou pravidelných měsíčních příspěvků:

  • domácí hospic "Cesta domů",
  • program pomoci Člověka v tísni v Demokratické Republice Kongo (nejchudší zemi světa), a
  • organizaci Lékaři bez hranic.

Cesta domů

V současné době probíhá v čekárně ordinace výstava fotografií Štěpána Špinky, které mají jedno společné: prchavost, křehkost, tajemství a krásu našeho světa. Náš život na světě je také takový. Aby byl dobrý a pěkný až do konce, tomu se věnuje občanské sdružení Cesta domů. Pokud se Vám fotografie líbí, můžete podpořit podle Vašich možností Cestu domů a její domácí hospic, v jehož prospěch je výstava uspořádaná.

Cesta domů je občanské sdružení, jehož cílem je přispět ke zlepšení péče o umírající lidi a jejich blízké v naší zemi. Jen málo z nás končí svůj život důstojně a tam, kde si přejeme být. Cesta domů pomáhá tuto situaci změnit:  

Cesta domů nemá předem jisté peníze a tedy ani existenci. Může tu být jen díky spolupracujícím odborníkům, štědrým dárcům a mnoha dobrovolníkům, kteří vědí, že je třeba, abychom se umírání zbytečně nebáli a chápali je jako důležitou součást života.

Člověk v tísni v DR Kongo

Člověk v tísni založil stálou misi v DR Kongo na počátku roku 2009. Mise působí v provincii Jižní Kivu na východě země. Tým Člověka v tísni v zemi usiluje o zlepšení přístupu k pitné vodě, zkvalitnění výuky na základních školách nebo se snaží pomáhat obětem sexuálního násilí. V centru pozornosti organizace je ale zdravotnictví. Projekty jsou cíleny na poskytování základní péče v odlehlých venkovských oblastech, zejména na zlepšení kvality preventivní léčebné péče, snížení dětské úmrtnosti a zlepšení zdraví matek.

Konkrétní pomoc zarhnuje mimo jiné:

Jsme rádi, že kromě pravidelných měsíčních příspěvků, poskytujeme ČvT smluvní služby pro preventivní prohlídky pracovníků před zasláním na mise po celém světě.

Lékaři bez hranic

Lékaři bez hranic jsou nezávislá mezinárodní humanitární a zdravotnická organizace poskytující akutní zdravotnickou pomoc uprostřed ozbrojených a válečných konfliktů, po přírodních katastrofách, během epidemií a lidem bez přístupu k základní zdravotní péči. Svou pomoc poskytují Lékaři bez hranic nezávisle na vládách a jejich politických či jiných zájmech, přísně neutrálně a nestranně bez ohledu na rasu, pohlaví, náboženské vyznání či politické přesvědčení pacientů a pouze podle jejich potřeb.

Lékaři bez hranic byli založeni v roce 1971 a v roce 1999 byli za svou práci v krizových oblastech oceněni Nobelovou cenou míru.

V několika stovkách projektů ve zhruba 70 zemích světa právě teď pracuje na 2 500 mezinárodních spolupracovníků a ročně se jich vystřídá kolem 6 500. Po jejich boku pracuje i přibližně 29 000 místních zaměstnanců.

Lékaři bez hranic jsou financováni především z darů soukromých dárců, od nichž pochází více než 90 % všech příjmů organizace. Právě to poskytuje organizaci její finanční i operační nezávislost a umožňuje jí pružně a vysoce efektivně reagovat na akutní krize.